Haldusjärelvalvet Krootuse Põhikooli õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 7350222, e-post: hm@hm.ee.

TEATED

19. veebruar - 9. klassil vestluse simulatsioonid

23. veebruar - Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud aktus

24.02 - 3.02 - VAHEAEG