Haldusjärelvalvet Krootuse Põhikooli õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 7350222, e-post: hm@hm.ee.

TEATED

15. aprill - Meediaõpetuse töötoad

17. aprill - Meistrivõistlused nutispordis Pärnus (Erko Pärli, Laura Almere)

               - Lastekoori proov Põlvas

18. aprill - 6.-9. klassil korvpallivõistlused Põlvas

19. aprill - Põlvamaa kooliteatrite festival 

TÖÖKUULUTUS

Krootuse Põhikool otsib väiksesse ja sõbralikku meeskonda järgmiseks õppeaastaks alates 26. augustist 2024. a

  kehalise kasvatuse õpetajat (0,6 ametikohta)

Tööülesanded:

kehalise kasvatuse õpetamine 1.-9. klassile (13 tundi nädalas)

spordiringide juhendamine (2 tundi nädalas)

spordiürituste organiseerimine koolis

õpilastega spordivõistlustel osalemine

  ajalooõpetajat (0,3 ametikohta)

Tööülesanded:

ajaloo õpetamine 5.-8. klassile (8 tundi nädalas)

  eripedagoogi (0,3 ametikohta)

Tööülesanded:

tugiteenust vajavate õpilaste arengu toetamine ja suunamine

õpilase arengu hindamine

koostöö õpetajate- ja lastevanematega

vajalike õppematerjalide koostamine

erialase dokumentatsiooni täitmine

  sotsiaalpedagoogi (0,5 ametikohta)

Tööülesanded:

sotsiaalpedagoogilise tegevuse koordineerimine koolis:

õpilaste sotsiaalpedagoogiline hindamine

õpilaste suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujundamine ja toetamine

koolis esile kerkivate sotsiaalsete probleemide kaardistamine ja ennetamine

koolitöötajate ja lapsevanemate nõustamine sobivamate kasvatusstrateegiate rakendamisel

 Nõudmised kandidaatidele:

nõuetele vastav kvalifikatsioon

oskus mõista ja suunata õpilaste arenguvajadusi

soov pikaajaliseks koostööks

 

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid saata e-aadressil direktor@krootuse.edu.ee 22. aprilliks 2024. Info tel. 5303 4484.