Haldusjärelvalvet Krootuse Põhikooli õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 7350222, e-post: hm@hm.ee.

TEATED

2.10 - Keeltepäev

6.10 - Õpetajate päev 

Krootuse-Saverna lastekoor pääses XIII noorte laulupeole 

Krootuse Põhikool taotles ja sai Laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide 2022/2023. õa tegevustoetust.

Toetuse andmise eesmärk on tagada UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja kantud laulu- ja tantsupidude traditsiooni kestmine ja arendada laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivide tegevust kvalifitseeritud juhendaja ja püsiva organisatsiooni toetamise kaudu.

Krootuse-Saverna lastekoor pääses XXIII koolinoorte laulupeole. Kooris laulab 21 õpilast - Krootuselt 10, Savernast 11. Krootuse õpilased laulavad I ja II häält, Saverna lapsed III häält. Mitmehäälse laulu kõlama hakkamiseks tehti ühisproove – kord Krootusel ja järgmine kord Savernas. Laulupeole saamiseks laulis koor žüriile ette kaks korda - 8. veebruaril ja 5. aprillil. Ettelaulmise lood valiti loosi alusel. Krootuse-Saverna lastekoor laulis väga hästi ja pääses laulupeole. Aitäh õpilastele ja õpetajatele (eriti õpetaja Aino Oviirile) tehtud töö eest!