Haldusjärelvalvet Krootuse Põhikooli õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 7350222, e-post: hm@hm.ee.

TEATED

 Kohtume 2. septembril kell 8.30!

TÖÖKUULUTUS

Krootuse Põhikool otsib väiksesse ja sõbralikku meeskonda järgmiseks õppeaastaks alates 26. augustist 2024. a

    logopeedi (0,33 ametikohta)

Tööülesanded:

kõneravialase töö koordineerimine

kõneravitunni ettevalmistamine ja läbiviimine.

nõustab vajadusel lapsevanemaid ja õpetajaid

 Nõudmised kandidaatidele:

nõuetele vastav kvalifikatsioon

oskus mõista ja suunata õpilaste arenguvajadusi

soov pikaajaliseks koostööks

 

    sotsiaalpedagoogi (0,5 ametikohta)

Tööülesanded:

– sotsiaalpedagoogilise tegevuse koordineerimine koolis:

– õpilaste sotsiaalpedagoogiline hindamine;

– õpilaste suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujundamine ja toetamine;

– koolis esile kerkivate sotsiaalsete probleemide kaardistamine ja ennetamine;

– koolitöötajate ja lapsevanemate nõustamine sobivamate kasvatusstrateegiate rakendamisel.

 Nõudmised kandidaatidele:

nõuetele vastav kvalifikatsioon

oskus mõista ja suunata õpilaste arenguvajadusi

soov pikaajaliseks koostööks

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid saata e-aadressil direktor@krootuse.edu.ee 19. augustiks 2024. Info tel. 5303 4484.