Haldusjärelvalvet Krootuse Põhikooli õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 7350222, e-post: hm@hm.ee.

TEATED

12.06 - 9. klassil valikaines eksam

          -  Viimane koolipäev - ALGAB SUVEVAHEAEG!

15.06 - 9. klassil lõpupidu

TÖÖKUULUTUS

Krootuse Põhikool otsib väiksesse ja sõbralikku meeskonda järgmiseks õppeaastaks alates 26. augustist 2024. a

    sotsiaalpedagoogi (0,5 ametikohta)

Tööülesanded:

sotsiaalpedagoogilise tegevuse koordineerimine koolis

õpilaste sotsiaalpedagoogiline hindamine

õpilaste suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujundamine ja toetamine

koolis esile kerkivate sotsiaalsete probleemide kaardistamine ja ennetamine

koolitöötajate ja lapsevanemate nõustamine sobivamate kasvatusstrateegiate rakendamisel

 Nõudmised kandidaatidele:

nõuetele vastav kvalifikatsioon

oskus mõista ja suunata õpilaste arenguvajadusi

soov pikaajaliseks koostööks

 

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid saata e-aadressil direktor@krootuse.edu.ee 03. juuniks 2024. Info tel. 5303 4484.